Všechny akce, kromě klubové výstavy, se konají

na kynologickém areálu ZKO v České Skalici - Spytě.

 

Svod dorostu, ZCH, LVT, vytrvalostní zkouška (AD) - bližší informace:

Jaroslav Kaplan, Horní Roveň 216, 533 71 Dolní Roveň

mob.: +420 605 506 553, e-mail: j.kaplan.216@seznam.cz

 

Svod dorostu, ZCH, LVT, vytrvalostní zkouška (AD) - platby:

Jana Žemličková, Čeperka 293, 533 45  Opatovice nad Labem,

tel.: +420 466 944 325, mob.: +420 723 741 088, e-mail: jana.zemlickova@volny.cz; zemlickova.j@volny.cz

 

Klubová výstava boxerů - kynologický areál ZKO Jaroměř - informace, přihlášky a platby:

přihlášky: Jaroslav Kaplan, Horní Roveň 216, 533 71 Dolní Roveň

mob.: +420 605 506 553, e-mail: j.kaplan.216@seznam.cz

k přihlášce nutno připojit doklad o platbě

 

Všechny platby je možné uhradit buď složenkou typu C na adresu hospodářky pobočky (Jana Žemličková, Čeperka 293, 533 45  Opatovice n. Labem) nebo na účet pobočky 1080169379 / 0800. Při platbách na účet označte platbu příjmením a alespoň prvním písmenem křestního jména a druhem platby: např. S - svod, ZCH – zkouška chovnosti, VZ – vytrvalostní zkouška, ČP – členský příspěvek, Z – zápisné, LVT – letní výcvikový tábor. Platba musí být identifikovatelná. Protože některé akce mají uzávěrky pro přihlášení i platbu, dodržujte jejich termíny. Mějte s sebou vždy při sobě na všech akcích při prezenci doklad o platbě, kdyby ještě nebyl k dispozici výpis z účtu, protože výpisy chodí 2x do měsíce.

Děkujeme za pochopení.