Informace pro členy

Členské příspěvky na rok 2018 byly stanoveny ve výši:

 

děti do 18 let 200 Kč, dospělí 400 Kč, členové nad 70 let 50 Kč,

zápisné do ÚP Hradec Králové 100 Kč

(platí nový člen dohromady s členským příspěvkem).

 

Členské příspěvky se platí každý rok, a to do konce února.

 

Členská známka na rok 2018 Vám bude zaslána po obdržení členského příspěvku

 

(platit můžete složenkou typu C na adresu hospodářky pobočky - Jana Žemličková, Čeperka  293, 533 45  Opatovice n. L., nebo na účet pobočky 1080169379/0800 - platbu označte příjmením a druhem platby ČP).

 

členská přihláška 2018.pdf (267,1 kB)

 

Další info o platbách naleznete zde...